Peranan Bahagian Integriti & Pengurusan Risiko

  • Sistem Tadbir Urus Terbaik dan Budaya Kerja Berprestij
  • Inisiatif Pemantapan Integriti
  • Menegakkan Prinsip Integriti dan Akauntabiliti¬†
  • Memastikan Sistem Penyampaian Cemerlang¬†
  • Meningkatkan Keyakinan Pelanggan Terhadap Keupayaan PKNS
  • Mengenal Pasti dan Mengelakkan Risiko Terhadap Pelaksanaan Kerja di PKNS Daripada Berlaku.¬†
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor - Bahagian Integriti & Pengurusan Risiko (IPR)