Hubungi Kami

 

Encik Roslan bin Sekin
Pengurus Kanan Integriti & Pengurus Risiko (PKIPR)

aduanintegriti@pkns.gov.my

03- 5525 0394

 Alamat

BAHAGIAN INTEGRITI & PENGURUSAN RISIKO,

Bangunan Ibu Pejabat PKNS, Tingkat 1,Blok C
No. 2, Jalan Indah 14/8
Seksyen 14,
40000 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan

03-5525 0300 sambungan 1297 / 1298 / 1302 / 1305

integriti@pkns.gov.my


Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) - Bahagian Integriti & Pengurusan Risiko (IPR)